Godło

  

        

 

 Kierunki kształcenia

  Rekrutacja

  Aktualności

  Dyrekcja
  Kadra pedagogiczna
  Samorząd Uczniowski
  Koła zainteresowań
  Plan lekcji
  Zamówienia publiczne
  Programy nauczania
  Archiwum
  Moje Finanse
  Sport

  Wykaz podręczników
 COMENIUS
  Historia

  Praca
  Patron
  Statuty

  EFS

  Leonardo da Vinci
  EZWP projekt

Logo szkoły

 

Kontakt  

Adres: 25-608 Kielce, ul. Jagiellońska 32 
Telefon: 041 3676173
Fax:       041 3676942
E-mail: zsmech.kielce@gmail.com

          Facebook: www.facebook.com/zsm.kielce

WSZELKIE OPINIE RODZICÓW DOTYCZĄCE
PRACY I FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
PROSIMY KIEROWAĆ DO DYEKCJI PLACÓWKI OSOBIŚCIE LUB ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ (e-mail: zsmech.kielce@gmail.com)

Prezentacja  

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W KIELCACH

PRZEMOCY W RODZINIE

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Kielce

 

[ o szkole | dokumenty | patron | osiągnięcia | po lekcjach |   strona główna |